เครื่องทาบบัตร Access Control

เครื่องสแกนนิ้วมือ Fingerscan

เครื่องสแกนหน้า Facescan

Guard Tour System นาฬิกายาม

บอร์ดควบคุมประตู

เครื่องทาบบัตรเข้าออกประตู