ตู้สาขา

เมื่อวันที่: 2019-05-19

ข้อมูลสินค้า

สถานะ:
In Stock
หมวดหมู่:
lin
แบรนด์:
STPCCTV
ราคาจำหน่าย:
7,900 บาท

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย

ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเอง