FiberOptic หาดใหญ่ (8 Core)

เมื่อวันที่: 2019-01-21

ข้อมูลสินค้า

สถานะ:
In Stock
หมวดหมู่:
cable
แบรนด์:
STPCCTV
ราคาจำหน่าย:
Call

ส่งข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดได้จากระยะไกลเกิน 1 Km.
ความเร็วของการโอนถ่ายข้อมูลมีประสิทธิภาพสูง
สีดำ ความยาว 2 Km.