FiberOptic หาดใหญ่ (6 Core)

เมื่อวันที่: 2019-02-17

ข้อมูลสินค้า

สถานะ:
In Stock
หมวดหมู่:
CABLE
แบรนด์:
STPCCTV
ราคาจำหน่าย:
Call

• ส่งข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดได้จากระยะไกลเกิน 1 Km.
• ความเร็วของการโอนถ่ายข้อมูลมีประสิทธิภาพสูง
• สีดำ ความยาว 2 Km.