Adaptor 12V2A (For Camera/AC Control) HIPหาดใหญ่

เมื่อวันที่: 2019-07-19

ข้อมูลสินค้า

สถานะ:
In Stock
หมวดหมู่:
Adaptor
แบรนด์:
Hip brand
ราคาจำหน่าย:
400 บาท

ให้ความเสถียร รักษาอายุการใช้งานของกล้องวงจรให้ยาวนาน และคงทนกว่าอุปกรณ์แปลงแรงดันระบบอื่นๆ  และใช้  IC Regulator ที่มีคุณภาพสูง แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ resettable fuse ทำหน้าที่ป้องกันวงจรไฟฟ้าหากเกิดการช็อตวงจรขึ้น ใช้กับระบบกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ