Housing 400

เมื่อวันที่: 2019-03-24

ข้อมูลสินค้า

สถานะ:
In Stock
หมวดหมู่:
Housing (กล่องกันนํ้า)พร้อมขายึด
แบรนด์:
STPCCTV
ราคาจำหน่าย:
1,200 บาท

กล่องใส่กล้องวงจรปิด พร้อมขายึด ป้องกันผุ่นละอองและฝนและรักษากล้องให้มีระยะเวลาการใช้ยาวนาน