เครื่องทาบบัตร Access Control

เครื่องสแกนนิ้วมือ Fingerscan

เครื่องสแกนหน้า Facescan

Guard Tour System นาฬิกายาม

เครื่องทาบบัตรใช้กับบอร์ดควบคุมประตู

บอร์ดควบคุมประตู

อุปกรณ์ บัตร