• บริษัท เอส ที พี คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่ตั้ง: 228/21 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  • โทร: 074-350502
  • แฟกซ์: 074-239115
  • อีเมล: stpcctv@hotmail.com